Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
ESCUELAS PÍAS
 
Codi: 46009371
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CARNICEROS, 6
PL: Val.
Telèfon:
963 91 58 00   
Fax:
963 91 58 76
E-Correu:
colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es
Localitat:
46001 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
PADRES ESCOLAPIOS
39,474018
-0,382322
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
2
30
BATXILLERAT
4
140
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
220
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12
360