Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
SANT PASQUAL
 
Codi: 46008728
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655145B
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer PADRE MÉNDEZ, 149
PL: Val.
Telèfon:
961 20 54 40   
E-Correu:
46008728@edu.gva.es
Localitat:
46900 - TORRENT
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,42806
-0,475518
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
225
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450
1
25