Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
VERGE DEL MIRACLE
 
Codi: 46006938
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655201C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CALVARI, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 57 70   
E-Correu:
46006938@edu.gva.es
Localitat:
46138 - RAFELBUNYOL
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,59046
-0,337502
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
7
175
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
17
425