Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BERENGUER DALMAU
 
Codi: 46002969
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655467J
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda BLASCO IBÁÑEZ, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 55   
E-Correu:
46002969@edu.gva.es
Localitat:
46470 - CATARROJA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,409373
-0,403498
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
9
CICLES FORMATIUS
19
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
27