Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ TORRES
 
Codi: 46000894
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655056A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MARTINEZ TORRES, 3
PL: Val.
Telèfon:
962 56 68 50   
E-Correu:
46000894@edu.gva.es
Localitat:
46960 - ALDAIA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,458551
-0,470446
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
225
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
19
475