Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
MESTRE FELIU
 
Codi: 12005386
Règim: PÚBLIC
CIF: S1200054C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer VALENCIA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
964 37 91 62   
Fax:
964 47 59 08
E-Correu:
12005386@edu.gva.es
Localitat:
12580 - BENICARLÓ
Comarca:
EL BAIX MAESTRAT
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
40,414738
0,429636
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
MÚSICA

ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA