Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
 
Codi: 12003110
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer NUESTRA SRA. DEL SOCORRO, 74-80
PL: Val.
Telèfon:
964 45 06 25   
E-Correu:
direccio@consolacionvinaros.com
Localitat:
12500 - VINARÒS
Comarca:
EL BAIX MAESTRAT
Lat:
Long:
Titular:
RELIGIOSAS DE LA CONSOLACIÓN
40,469151
0,47552
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
15
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4
120