Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
EL VALLE
 
Codi: 03016641
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda CONDOMINA, 65
PL: Val.
Telèfon:
965 15 56 19   
Fax:
965 15 55 25
E-Correu:
secre.ali@colegioelvalle.com
Localitat:
03540 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
SERVICIOS EDUCATIVOS CONDOMINA, SL
38,363824
-0,428762
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
4
132
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
4
73
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
225
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
19
475
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12
360