Guia de Centres Docents

SECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DEL IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ EN VILLENA
 
Codi: 03015865
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300558D
Foto del Centro
Adreça:
Partida DE CABRERA, 40
PL: Cas.
Telèfon:
965 67 96 00   
E-Correu:
03015865@edu.gva.es
Localitat:
03400 - VILLENA
Comarca:
L'ALT VINALOPÓ/ EL ALTO VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,546131
-0,877549
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4