Guia de Centres Docents

SECCIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
DE L'IES PADRE ARQUES A BENILLOBA
 
Codi: 03015041
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300571G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LA COMARCA, 1
PL: Val.
Telèfon:
966 52 78 48   
E-Correu:
03015041@edu.gva.es
Localitat:
03810 - BENILLOBA
Comarca:
EL COMTAT
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,701462
-0,38803
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4