Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
L'ALMADRAVA
 
Codi: 03010843
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355445G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DEL LLAÜT (SALT DE L'AIGUA), 10
PL: Val.
Telèfon:
966 81 60 75   
E-Correu:
03010843@edu.gva.es
Localitat:
03503 - BENIDORM
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,554383
-0,122579
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
18
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14