Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
EL PLA
 
Codi: 03010788
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355238F
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MANUEL ALCARAZ MORA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
966 91 53 50   
E-Correu:
03010788@edu.gva.es
Localitat:
03204 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,25483
-0,70701
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300