Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 
Codi: 03009816
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355188C
Foto del Centro
Adreça:
Plaça MADRESELVA, 8
PL: Val.
Telèfon:
965 93 71 45   
E-Correu:
03009816@edu.gva.es
Localitat:
03114 - ALACANT - EL BACAROT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,320065
-0,55781
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
1
25
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
2
50
1
25