Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CARRÚS
 
Codi: 03009385
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355228G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer JOSÉ DÍEZ MORA, 2
PL: Val.
Telèfon:
966 91 22 40   
E-Correu:
03009385@edu.gva.es
Localitat:
03205 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,267955
-0,709122
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
12
CICLES FORMATIUS
11
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
25