Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
CRISTO DE LA PAZ
 
Codi: 03008162
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355310C
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda LA RAMBLA, 1
PL: Val.
Telèfon:
965 93 71 30   
E-Correu:
03008162@edu.gva.es
Localitat:
03550 - SANT JOAN D'ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,401498
-0,435609
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
1
25