Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LUIS CERNUDA
 
Codi: 03005173
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355023B
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer VIRGEN DE LA CABEZA, 3
PL: Val.
Telèfon:
966 61 60 10   
E-Correu:
03005173@edu.gva.es
Localitat:
03202 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,269643
-0,694856
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
2
16
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
2
36
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
1
25