Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 
Codi: 03003851
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355405A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ALICANTE, 5
PL: Val.
Telèfon:
966 87 08 35   
E-Correu:
03003851@edu.gva.es
Localitat:
03817 - CONFRIDES
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,683699
-0,26975
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1
25