Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LA PURÍSIMA
 
Codi: 03002901
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355455F
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CARRETERA, 1
PL: Val.
Telèfon:
966 87 08 15   
E-Correu:
03002901@edu.gva.es
Localitat:
03517 - BENIARDÀ
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,682839
-0,216304
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
1
25
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1
25