Guia de Centres Docents

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
CANALES Y MARTÍNEZ
 
Codi: 03002408
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355157H
Foto del Centro
Adreça:
Carrer COMUNIDAD VALENCIANA, 64
PL: Cas.
Telèfon:
965 29 01 30   
E-Correu:
03002408@edu.gva.es
Localitat:
03160 - ALMORADÍ
Comarca:
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,107366
-0,787218
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
225
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
21
525