Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
CEU JESÚS MARÍA
 
Codi: 03000904
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DEPORTISTA ALEJANDRA QUEREDA, 15
PL: Val.
Telèfon:
965 26 14 00   
Fax:
965 26 15 33
E-Correu:
colegioalicante@colegioceu.es
Localitat:
03016 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU
38,371102
-0,45383
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
3
42
BATXILLERAT
6
210
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
224
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12
360