Visualització de contingut web

GV-Museia

GV-MUSEIA és un sistema de gestió museogràfica desenvolupat per a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Direcció General de Cultura i Patrimoni)

Es tracta d'una aplicació informàtica en línia, per al catàleg i gestió dels fons museogràfics dels museus i col·leccions museogràfiques permanents, tant els reconeguts com els que vagen a sol·licitar el reconeixement, que substitueix el SVI 2.5 (Sistema Valencià d'Inventaris)

Amb això es pretén dotar les institucions museístiques i la Direcció General de Cultura i Patrimoni, d'una base de dades unificada per a tots els centres de la Comunitat Valenciana, a fi de disposar, en el marc de les seues competències, de la informació en línia i actualitzada dels béns mobles i col·leccions de museus de la comunitat valenciana reconeguts.

D'aquesta manera, facilita un model normalitzat d'estructures d'informació per a l'inventari i catalogació de fons museogràfics, gestió dels museus i col·leccions museogràfiques permanents.

Per a sol·licitar-ho, s'ha d'omplir este formulari i enviar-ho al correu que figura més avall.

Formulari per a la seua sol·licitud

Enllaç a l'aplicació

Per a poder entrar a la aplicació ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana segons la normativa vigent.

Per a més informació contactar amb: dgpa@gva.es