Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS (LOE)

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Maritimo PesqueraGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics. Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor. Cap de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny. Oficial de màquines o primer oficial de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, i en la Resolució de 31 de maig del 2010, de la Direcció General de Marina Mercant, per la que s'establixen els cursos de Acreditació de mecànics majors navals i mecànics navals per a l'exercici professional en barcos mercants fins a 6.000 kW. Electromecànic de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i de recreació. Mecànic de motors i equips d'injecció (dièsel i gasolina). Mecànic de motors de gasolina. Mecànic de motors dièsel. Mecànic de motors en maquinària industrial. Mecànic de motors i grups mecànics navals en drassanes. Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i de recreació. Electricista naval. Electricista de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors. Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar.

Procediments de mecanitzat i soldadura en barcos i embarcacions.

Regulació i manteniment d'automatismes en barcos i embarcacions.

Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en barcos i embarcacions.

Instal·lació i manteniment de maquinària de fred i climatització en barcos i embarcacions.

Procediments de guàrdia de màquines.

Seguretat marítima.

Atenció sanitària a bord.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació en Centres de Treball


COM S'ACCEDIX

Accés a grau mitjàTITULACIÓ QUE S'OBTÉ:: TÈCNIC EN MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Màquines, branca Marítim Pesquera.

Tècnic Auxiliar en Electricitat, branca Marítim Pesquera.

Tècnic Auxiliar en Fonda, branca Marítim Pesquera.

Te els mateixos efectes professionals i acadèmics la titulació següent:

Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions del Barco, establert pel Reial Decreto 725/1994, de 22 d'abril.