Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

CICLE FORMATIU: EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i Medi AmbientGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Capatàs/Encarregat d'extinció d'incendis forestals. Bomber forestal. Vigilant d'incendis forestals. Bomber de serveis municipals. Bomber de serveis provincials. Tècnic en emergències de les FF.AA. Bomber d'altres serveis en ens públics, entre d'altres. Bomber d'aeroports. Bomber d'empresa privada. Bomber de serveis de comunitat autònoma. Bomber de serveis mancomunats. Bomber de serveis consorciats.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció de riscos d'incendis i emergències.

Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.

Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.

Intervenció operativa en successos d'origen natural, tecnològic i antròpic.

Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.

Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències..

Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència.

Suport psicològic en situacions d'emergència.

Coordinació d'equips i unitats d'emergències.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés a Grau Mitjà.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.