Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: CARROSSERIA

CICLE FORMATIU: CARROSSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehiclesGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Xapista reparador de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari. Instal·lador de llunes i muntador d'accessoris. Pintor de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Elements amovibles.

Elements metàl·lics i sintètics.

Elements fixos.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Preparació de superfícies.

Elements estructurals del vehicle.

Embelliment de superfícies.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CARROSSERIA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar Xapista de l'Automòbil (Metall). (FP1)

Tècnic Auxiliar en Xapa i pintura (Metall). (FP1)

Tècnic Auxiliar en Carrosseria de l'Automòbil (Automoció). (FP1)

Tècnic Auxiliar en Carrosseria (Automoció). (FP1)

Tècnic Auxiliar en Xapa i pintura de vehicles (Automoció). (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Carrosseria (LOGSE)