Visualització de contingut web

Presentació

Les escoles de música i dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no reglada aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la música o la dansa. 

Les escoles de música i dansa disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació vigent. 

Els ensenyaments en estes escoles es poden organitzar en els àmbits següents:

 • Formació instrumental. Esta formació pràctica podrà referir-se als instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna.
 • Formació musical complementària a la formació instrumental.
 • Pràctica instrumental i vocal de grup.
 • Pràctica de la dansa.
 • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
 • Aprenentatge al llarg de la vida

Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral.

Novetats

Programa de BECASAIE para estudios musicales 2021/2022

Programa de BECASAIE per a estudis musicals 2021/2022

Programa de BECASAIE per a estudis musicals 2021/2022

Becas AVENIR

MÉS INFORMACIÓ EN

 http://www.eurodesk.es/program/programa-de-becasaie-para-estudios-musicales-20212022

Data límit: 23 d'abril de 2021


Tràmit d’informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a centres docents d’ensenyament no reglat de Música i d’Arts Escèniques, dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Tràmit d'informació pública del projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres docents d'ensenyament no reglat de Música i d'Arts Escèniques, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.


Formació Escoles de Música i Dansa 2020-2021

Formació Escoles de Música i Dansa 2020-2021

Formació Escoles de Música i Dansa

WhatsApp Image 2020-12-14 at 14.33.02.jpeg

Pròxima formació // inscripció des del 21 de desembre de 2020.

"Escoles de música i dansa: gamificació i metodologies innovadores" 21AE96EM059

Ponent: Cristina Tormo

 

Dates de realització: 8 de febrer al 26 de febrer 2021

 

Dirigit a: Professorat de escoles de música i dansa de escoles municipals

* Tindran prioritat docents d'escoles de música i dansa municipals o sense ànim de lucre.

 

 

Informació i inscripcions:

 

https://bit.ly/2KJFaGm


Mesures d’organització i funcionament extraordinàries per a la continuïtat de l’activitat escolar durant el curs 2020/2021 en escoles de Música, escoles de Dansa i escoles de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana

Mesures d'organització i funcionament extraordinàries per a la continuïtat de l'activitat escolar durant el curs 2020/2021 en escoles de Música, escoles de Dansa i escoles de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana


SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE MÚSICA I DANSA I ESCOLES DE DANSA, DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D'ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE MÚSICA I DANSA I ESCOLES DE DANSA, DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D'ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Convocatòria 2021

Informació d'interés  a l'inici de curs 2020-2021(actualització 16/09/2020)

Convocatòria 2020

Requeriments/Justificació Subvencions

Per tal d'accedir al tràmit telemàtic d'aportació de documentació a l'expedient de subvenció

PUNXAR ACÍ

Convocatòries:

 • Música

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020

 • Dansa

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

Extractes

 • Música

Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

 • Dansa

Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020


Materials d'autoformació

Materials d'autoformació

Des del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial els informem que en els següents enllaços tenen al seu abast una recopilació de diversos recursos educatius que els serviran d'ajuda per portar a terme el desenvolupament de les classes on-line de l'escola de música mentre dure aquesta situació excepcional, així com un catàleg extens per a la formació continua del professorat de diversos àmbits.


NOVETATS

Pla de control de subvencions

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions destinades a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana


Contacte

Contacte

Des del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial us comuniquem, que a causa de l'estat d'alarma en el que ens trobem, l'atenció presencial en el nostre despatx o telefònica no és possible; no obstant això, nosaltres continuem treballant i estant a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que tingueu mitjançant el correu electrònic del nostre servei (sere@gva.es).
Recordeu, així mateix, que tots els nostres ensenyaments tenen una secció web de preguntes freqüents, per aclarir els dubtes habituals.


Comunicacions actualizades

Comunicacions actualitzades

Declarat l'estat d'alarma mitjançant Real Decret per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tenint en compte les mesures de contenció extraordinàries adoptades per les autoritats de salut pública a conseqüència de la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19, i per tal d'unificar les font d'informació oficials, es comunica que:
- Tota la informació relacionada amb aquesta situació excepcional serà comunicada des del lloc http://ceice.gva.es/va/covid-19
Així mateix, per a rebre comunicacions actualitzades es recomana accedir als fils d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Suspensión de actividad docente en todos los niveles educativos

Suspensió d'activitat docent en tots els nivells educatius

A la vista de la comunicació oficial de la Generalitat, sobre suspensió d'activitat docent en tots els nivells educatius, i en resposta als dubtes que alguns centres estan transmetent, es confirma que els centres que ofereixen ensenyaments competència d'aquest servei estan, efectivament, afectats per aquest anunci:
 • Conservatoris i centres autoritzats de Música i Dansa
 • IES i centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial
 • Centres que imparteixen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques
 • Escoles de Música, Escoles de Dansa i Escoles de Música i Dansa
Es prega realitzeu seguiment de la informació OFICIAL que les admininstracions vagen proporcionant.


Nova secció de documentació

Nova secció.