Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
30 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 i 30 de juliol i 26 de novembre de 2020.

2. PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
11 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. PROJECTE d'ORDRE .. /2021, d .. d ...., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
9 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. PROJECTE DE DECRET __ /____, de ____, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
4 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 23 de juliol de 2020.

2. RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions entorn de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 davant la situació ocasionada per la COVID-19.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de gener de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 17 de desembre de 2020.
2. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià
3. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
21 de gener de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 15 de juliol, 5 i 19 de novembre de 2020.

2. RESOLUCIÓ de __ de gener de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Ordre 1/2020, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

3. Resolució de __ de _______ de 2021 de la directora general de Personal Docent, per la qual esconvoca el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

4. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

5. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de desembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 30 de gener, 15 i 22 d'octubre de 2020.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes.
 
3. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un programa d'acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l'alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de Cooperació Territorial PROA+ (2020/21).
 
4. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d _____ de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2020-2021.
 
5. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 
6. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
14 de desembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Signatura del  Preacord per a la distribució del 0,30% d‘increment de massa salarial addicional de 2020 i del 0,25% d'increment de massa salarial addicional de 2019.
 
2. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'agost i 29 d'octubre de 2020.
 
2. Proposta d'acord per a la distribució del 0,3% d‘increment de la massa salarial addicional de 2020 i del 0,25% d'increment de la massa salarial addicional de 2019.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
19 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de maig, 2, 6 i 10 de juliol de 2020.
 
2. Proposta de la "Xarxa de Conservatoris de Música i Dansa de Comunitat Valenciana" 
 
3. Projecte d'ORDRE __/20__, de __ de ____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, i Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
4. Projecte d'Ordre __/20__, de __ de ____, del Consell, per la qual es crea la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència d'Ensenyament Professional en la Comunitat Valenciana. 
 
5. ORDRE __/2020 , de __ de ____, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desenvolupa el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, pel qual es determinen els requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats en la Comunitat Valenciana.
 
6. DECRET __/2020, de __ de ____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l'any 2020.
 
7. Torn obert de paraula.
 
Mostrant 1 - 10 de 210 resultats
Articles per pàgina 10
de 21