Visualització de contingut web

Treballs d'investigació

La Generalitat s'ha compromés a potenciar totes les activitats socials que afavoreixen l'increment de l'ús social del valencià i a defensar el patrimoni cultural valencià. Una de les línies d'acció en aquesta direcció és l'esforç per conéixer la realitat social i lingüística del nostre territori, per tal de poder prendre decisions sobre la política lingüística, sobre dissenys i projectes de planificació lingüística, de lingüística aplicada i de promoció de l'ús del valencià en tots els àmbits socials.

Amb aquesta finalitat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant l'Ordre 88/2016, de 22 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7945, de 28.12.2016), va aprovar les bases reguladores i el procediment general per a la concessió de subvencions per a treballs d'investigació.