Àmbit musical

Ajudes econòmiques destinades al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical

Bases reguladores

  • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.

 

2020

1. Convocatòria

  • Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical, per a l'exercici pressupostari de 2020.
  • Resolució de 3 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada, establit en la Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical, per a l'exercici pressupostari de 2020.

2. Accés a la sol·licitud

  • Sol·licitud de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2020. Modalitat A, Festivals.
  • Sol·licitud de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2020. Modalitat B, Concerts.
  • Sol·licitud de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2020. Modalidat C, Gravació de música en qualsevol format.

3. Concessió

  • Resolució de 18 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.

4. Justificació

El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada es modifica i finalitzarà el 20 de novembre de 2020.

  • Justificació de les subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2020. Modalitat A, Festivals.
  • Justificació de les subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2020. Modalitat B, Concerts.
  • Justificació de les subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2020. Modalitat C, Gravació de música en qualsevol format.


Registre de la justificació.
a) Empleneu l'annex de justificació (el podeu descarregar i emplenar en els enllaços anteriors).
b) Prepareu la documentació que s'ha de lliurar i registrar amb la justificació, en pdf.
c) Registreu tant l'annex de justificació com la documentació que l'acompanya en el següent enllaç.
En introduir les dades identificatives de l'entitat sol·licitant es detecten els expedients de sol·licitud oberts per al NIF o CIF indicat i es presenta una llista d'expedients. Haureu de seleccionar el número d'expedient que corresponga a la justificació que voleu adjuntar. Per cada expedient que heu de justificar heu de fer un tràmit.
En aquest enllaç trobareu els números d'expedient de cada entitat sol·licitant i de cada projecte pel qual demana subvenció. 

 

5. Requeriment d'esmena de la justificació

Tal com preveu el punt 5.7 de la convocatòria, es publica la relació d'expedients la justificació dels quals no s'ha rebut, és incompleta o conté errors que requereixen esmena.

Les persones beneficiàries disposen d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ne les esmenes necessàries.

L'aportació de documentació a l'expedient d'ajudes cal realizar-lo mitjançant el següent enllaç.

 

Gestiona: Servei de Promoció de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.