Visualització de contingut web

Centres privats concertats

Instruccions per a la tramitació de baixes provisionals derivades de la COVID-19

 

Instruccions per a la presentació de les variacions de nòmina (desembre 2020)
 

Resolució ajudes COVID-19

Procediment de concert educatiu

OVICON. Oficina virtual per als centres concertats

Informació d'interés

Sol·licitud d'hores lectives de tutoria de formació professional dual curs 2019-20

Sol·licitud hores de desdoblament de CCFF

Borsa recolocació personal docent centres privats concertats