Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
19 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de maig, 2, 6 i 10 de juliol de 2020.
 
2. Proposta de la "Xarxa de Conservatoris de Música i Dansa de Comunitat Valenciana" 
 
3. Projecte d'ORDRE __/20__, de __ de ____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, i Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
4. Projecte d'Ordre __/20__, de __ de ____, del Consell, per la qual es crea la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència d'Ensenyament Professional en la Comunitat Valenciana. 
 
5. ORDRE __/2020 , de __ de ____, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desenvolupa el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, pel qual es determinen els requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats en la Comunitat Valenciana.
 
6. DECRET __/2020, de __ de ____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l'any 2020.
 
7. Torn obert de paraula.