Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciā
Prova de coneixements orals
1
r període de 2009

Diāleg

Mite grec

Prova