Taxes: Models 046

Obtenció d'impresos

Obtenció d'impresos per al pagament de taxes
de les Escoles Oficials d'Idiomes (Ensenyament d'Idiomes)

Modalitats disponibles de l'imprés per al pagament de taxes (model 046) corresponent al concepte 9667 (Ensenyament d'Idiomes):

Informe's en la seua Escola Oficial d'Idiomes sobre els terminis, idiomes disponibles i procediments abans de continuar.


Utilitat desenvolupada en coordinació amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. Pot trobar altres models per a altres taxes en el Portal Tributari.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALENCIA